تخفیف ویژه!
کد شناسه :3316

گزارش سر مورتيمر دوراند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

مأموريت سر مورتيمر دوراند در ايران(1984-1900)باخواست نخست وزير وقت انگليس لرد رزبري(ليبرال) آغاز گرديدكهاز خدمات پيشين او در هند و افغانستان بسيار خرسند بود. اما نفوذ روسيه در دربار ايران بسيار گسترش يافته و از سوي ديگر توجه دولت بريتانيا به حوادث ديگري از جمله درگيري با دولت بوئر(1899) معطوف بود.همين دو عامل بر فعاليت دوراند به عنوان وزير مختارانگليس در تهران سخت تأثير گذاشت. در نامه نگاري رسمي با لرد كرزن، دوراند سه راه براي وضع سياست انگليس در ايران طرح مي كند:1)رسيدن به توافق با روسيه تزاري بر سر حفظ منافه انگليس 2)هشدار به روسيه كه پيشروي تند در شمال ايران با واكنش شديد انگليس در جنوب روبرو خواهدشد و هر گونه فعاليت روس ها در مناطق جنوب از جمله داير كردن كنسولگري را ناممكن خواهد ساخت؛ و 3) ادامه سياست سنتي نسبت به ايران و نظام سلطنتي اش در چهارچوب ايجاد تغييرات روزافزون و بهبود بخشيدن به مديريت و اداره كشور.