تخفیف ویژه!
کد شناسه :99122

دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی - این کتاب، نشان خواهد داد که وزارتخانه های امور خارجه و دیپلمات ها عتیقه هایی نیستند که نیاز باشد به زباله دان تاریخ انداخته شوند.
پژوهشگران پیشین چون ( داریل کوپلند ) وزراتخانه های امور خارجه را به عنوان سازمان های مجزا و مقاوم در برابر تغییر معرفی می می کنند که منابع کافی ندارند و فاقد حوزه فعالیت داخلی هستند.
بر عکس، این کتاب درمی یابد که وزارت خانه های امور خارجه و دیپلمات ها انعطاف پذیر و چابک هستند و به روش هایی نوآورانه از فناوری های دیجیتال استفاده می کنند.
گرچه پاسخ وزارتخانه امور خارجه به نوآوری ممکن است فوری نباشد، در طول زمان یاد می گیرند که بین توان و کارایی فناوری های دیجیتال، درخواست های جامعه دیجیتال و اهداف خود، توازن برقرار کنند. گاهی پذیرش فناوری های دیجیتال فرایندی بالا به پایین است که در آن وزارتخانه های امور خارجه به طور کلی بسترهای جدید با رویه های کاری را ادغام می کنند، در عین حال  گاهی نیز تغییر، فرایندی پایین به بالاست که در آن تجربه های موفق دیپلمات ها در بهره گیری از فناوری ها در میزها و و دپارتمان ها دنباله روی می شود و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی : این کتاب، به بررسی رابطه بین فناوری های دیجیتال، جامعه دیجیتال و دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی می پردازد.