تخفیف ویژه!
کد شناسه :98820

زمان و زادگاه زرتشت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب زمان و زادگاه زرتشت - كتاب حاضر با استفاده از مطالعات پيشين خود و با بهره گيري از پژوهش هاي ساير دانشمندان و پيش كشيدن يك سلسله مباحث سازنده كوشيده است به مسئله زمان دقيق ( زرتشت ) و مكان نشو و نماي او و آئينش مي پردازد.بخش بزرگي از اين كتاب، در راه انجام گرفتن بحث هاي تاريخي و به ويژه جغرافياي اوستا به كار رفته است و همزمان به جايگاه مهم شخصيت زرتشت و كارهاي او در رابطه با هدف اصلي پژوهش نيز پرداخته شده است. به نظر نگارنده انجام پژوهش هاي اصيل و نو در اين مورد مستلزم سلسله تحقيقات ژرف تري به ويژه در مورد نكته هاي اصلي و مركزي و مباحثي درباره طبيعت عرفاني - ذوقي تجربيات مذهبي است كه بخش زنده و بسيار مهمي در گاثاها به شمار مي رود و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب زمان و زادگاه زرتشت : هدف از نگارش اين كتاب؛ بازسازي محيط تاريخي بوده كه زرتشت در آن زندگي مي كرده است.