تخفیف ویژه!
کد شناسه :98741

شكل گيري سرمايه داري هيجاني درنقدصنعت روانكاوي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب شكل گيري سرمايه داري هيجاني درنقدصنعت روانكاوي - روان شناسان دست به كار شده اند تا كارگران و هر مراجعي را بقاعده كنند. ديگر در هر چيزي پاي روان شناس در كار است، چه در بهره وري و انضباط و چه در بهنجار كردن سوژه. هر آن چه پيش تر بازجويي به شمار مي آمد اكنون رنگ مصاحبه و پرسش نامه روان شناسانه به خود گرفته است. از مدير كارخانه تا مجري برنامه هاي تاك و سايت هاي انتخاب همسر و همگي آب به آسيابي واحد مي ريزند: سرمايه داري. سرمايه داري هيجاني با تقسيم بندي سوژه ها و مفاهيم هم تنگ هيجان دست به خلق انسان هايي زده كه دائم بايد خود را در قبال سيستم بهنجار كنند. با ابهام فزاينده در تعريف آرمان سلامت، به هرگونه رفتاري مي توان برچسب نابهنجار، بيمار يا روان نژند زد. فضاي مجازي را نيز بايد به اين ماتريس افزود. به راستي در چه جهاني زندگي مي كنيم؟ دنبال چه مي گرديم و چرا هر بار از اين جست و جو بيشتر نا اميد مي شويم؟ و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب شكل گيري سرمايه داري هيجاني درنقدصنعت روانكاوي : اين كتاب، به بررسي نقش روان شناسي در بهره وري، سرمايه داري، سرمايه داري هيجاني، چهارچوب هاي فرهنگي معمول مردان و زنان طبقه متوسط و... مي پردازد.