حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :98626

تجدد شناسی و غرب شناسی حقیقت های متضاد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

توضیحات کتاب تجدد شناسی و غرب شناسی حقیقت های متضاد - آیا می دانید تجدد شناسی ناظر بر بخش عمده ای از تلاش هایی بوده که برای شناخت غرب، پس از نزدیک به دو قرن آشنایی با آن در ایران صورت گرفته است؟
آیا می دانید آن چه امروزه در ایران علوم انسانی خوانده می شود، شکلی از تجدد شناسی است؟
صاحب نظران مختلف علوم انسانی اعم از فلسفه، تاریخ، سیاست، جامعه شناسی و نظایر آن، دائما در کار ارائه شناختی از غرب بوده اند. محتوای این علوم، نظریه هایی است که محققان و دانشمندان غربی، درباره جوامع خودشان مطرح کرده اند و به سرعت به برنامه های آموزشی علوم انسانی آن ها راه یافته و ما در نظام علمی خودمان آن ها را تکرار می کنیم.
بر این اساس هر تلاشی برای غرب شناسی از دایره شناختی علوم انسانی، که در کشور ما تدریس می شود، خارج است و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب تجدد شناسی و غرب شناسی حقیقت های متضاد : این کتاب، ضمن متمایز ساختن تجددشناسی و غرب شناسی از یکدیگر، به بررسی شرایط و لوازم طرح صحیح غرب شناسی برای شناخت درست شما از غرب می پردازد.