حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :98611

دریای پارس به روایت باستان شناسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

توضیحات کتاب دریای پارس به روایت باستان شناسی - با نگاهی گذرا به تاریخچه پژوهش باستان شناسی ایران می توان پی برد که کرانه های خلیج فارس و جزایر آن بسیار کمتر از سایر نقاط کشور مورد توجه باستان شناسان بوده است. این درحالی است که این بخش از ایران به گواه یافته های باستان شناسی از دوره های بسیار دور پیش از تاریخ تا دوره های تاریخی و اسلامی همواره نقش مهمی را در شکل گیری جوامع و فرهنگ های گوناگون انسانی داشته است.
بررسی شواهد استقرار و شکل گیری و توسعه جوامع بشری در کرانه های خلیج فارس از دوره پیش از تاریخ تا دوره تاریخی و اسلامی محور اصلی جستارهای این مجموعه است و از آن جا که منطقه مورد بررسی در قیاس با سایر مناطق کشور تا کنون کمتر  مورد توجه باستان شناسان بوده، حاصل این تحقیقات می تواند زیربنایی برای تحقیقات گسترده تر آینده باشد و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب دریای پارس به روایت باستان شناسی : این کتاب، حاوی مقالاتی بوده که حاصل جدیدترین پژوهش ها و کاوش های باستان شناسانه در مناطق ساحلی خلیج فارس می باشند.