تخفیف ویژه!
کد شناسه :98581

چرا پير مي شويم؟

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب چرا پير مي شويم؟ - معمولا سعي مي كنيم مرگ خود را ناديده بگيريم يا آن را فراموش كنيم و فراتر از آن، حتي فكر مرگ خود را سركوب مي كنيم. تفكرات و آموزه هاي زيادي ( ديني و غير ديني ) مطرح شده اند تا بتوانند موضوع مرگ را براي انسان حل كنند، تفكراتي مثل زندگي پس از مرگ، تناسخ و... .
اگر پس از مرگ، زندگي به هر شكل و شمايلي ادامه داشته باشد، آن گاه زندگي كوتاه روي زمين چندان هم بد نخواهد بود. گويا زندگي در انتها كوتاه تر و همواره به مرگ ختم مي شود. شايد بتوان پيري را اين گونه توصيف كرد. اما درباره پيري چه مي دانيم؟ شايد بتوان پيري را راحت تر از مرگ درك كرد. اگر نمي توانيم به اجداد ماقبل تاريخي خود چيزي درباره زندگي پس از مرگ بگوييم، ولي شايد بتوانيم مطالبي درباره پيري به آن ها ياد بدهيم؛ درباره اين كه پيري چيست و چگونه به وجود مي آيد و چرا همه ي ما پير مي شويم. پس از مطالعه ي اين كتاب، مطالب زيادي مي توانيم به آن ها بگوييم؛ چرا كه براي نخستين بار در تاريخ بشر، به بينش هاي بنيادين درباره رمز و راز پيري در انسان دست يافته ايم. مطالعه اين كتاب، به شما كمك مي كند تا به پايان زندگي خود فكر كنيد و...