تخفیف ویژه!
کد شناسه :98388

سیاست در جامعه توده ای

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب سیاست در جامعه توده ای - ( ویلیام کورنهاوزر ) در سیاست  در جامعه توده ای پس از بررسی نظریه های محدود در باره جامعه توده ای، نظریه ای عام و فراگیر ارائه داده است که طبق آن، زوال استقلال نخبگان و گروه های میانی در سطح جامعه و، به عبارت دیگر، آسیب پذیری آسان نخبگان و غیر نخبگان در برابر فشارها، به پیدایش جامعه توده ای تمام عیاری منجر می شود که زمینه را برای ظهور جنبش های توده ای و متعاقبا رژیم های تمامیت خواه فراهم می کند. بر این اساس، از نظر کورنهاوزر،  برای حفظ و تداوم یک نظام مردم سالاری لیبرالی و، به سخن دیگر، برای حفظ نظم همراه با آزادی، از یک سو  به استقلال نسبی نخبگان منتخب و از دیگر سو به استقلال گروه های اجتماعی میانجی بین خانواده و دولت مثل جوامع محلی، انجمن های داوطلبانه، و گروه های شغلی نیاز هست.
این شرایط مردم سالاری لیبرالی با کثرت گرایی اجتماعی فراهم می شود: کثرت و چندگانگی گروه های مستقل باعث تحکیم پایه اجتماعی رقابت آزاد برای کسب رهبری، مشارکت گسترده در انتخاب رهبران، محدود سازی اعمال فشار بر رهبران، و خود مختاری در حوزه های وسیعی از زندگی اجتماعی می شود و ...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب سیاست در جامعه توده ای - این کتاب به مباحثی مانند؛ فرهنگ و شخصیت در جامعه توده ای و ترکیب اجتماعی این جنبش ها و زیر شاخه های آن ها پرداخته است.