تخفیف ویژه!
کد شناسه :98355

همين حوالي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب همين حوالي - بخشي از متن:
اگر چه تنها زندگي مي كنم، اما از يك بغل محكم خوشحال مي شوم، از دو بوسه بر گونه ها و پياده روي كوتاهي در خيابان، بدون آن كه بخواهيم حرفش را بزنيم. مي دانيم كه اگر مي خواستيم مي توانستيم، دل به دريا بزنيم، كاري گرچه بي محابا و نيز بيهوده.
امروز صبح حواسش پرت است. تا زماني كه درست رو به رويش نمي ايستم، مرا به جا نمي آورد. او از آن سر پل مي آيد و من هم از اين سر پل و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب همين حوالي : اين رمان روايتگر ارتباط يك زن از اطراف پيرامونش با؛ انسان ها تا اشيا و حتا مكان ها،  و گوياي  وابستگي و گسست ها، حسرت و اميد ها مي باشد.