تخفیف ویژه!
کد شناسه :98347

رئاليسم شاعرانه ي ژان رنوار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب رئاليسم شاعرانه ي ژان رنوار - فيلم هاي ( ژان رنوار )؛ فيلم ساز قهاري كه حدود ۴۰ فیلم را کارگردانی کرد و تهیه‌کنندگی چند فیلم اول خود را به عهده داشته درباره انسان است نه حوادث و زندگي شرايط حاكم بر آن ها و غالبا موضوعي اجتماعي دارند و به نوعي تضاد بين طبيعت و جامعه را نشان مي دهند.
آثار رنوار، تلفيق و تركيبي استادانه از فكر، احساس، زندگي و هنر است. در سينماي رنوار از قهرمان و ضد قهرمان خبري نيست. كاراكترها سياه و سفيد نيستند و زندگي اي ميان اين دو دارند كه كمي كم رنگ تر يا قدري پر رنگ تر است. از اين رو شايد بتوان او را  اگاليترين به معني برابر خواه دانست.
با مطالعه اين كتاب، ضمن آشنا شدن با زندگي و فيلم هاي رنوار درمي يابيد كه چرا ( اورسن ولز ) ديگر فيلمساز برجسته تاريخ سينما، ژان رنوار را بزرگ همه كارگردان ها ناميده است.
( آندره بازن )؛ منتقد و تئوريسين فرانسوي او را پدر موج نوي فرانسه خوانده و ( فرانسوا تروفو )؛ فيلمساز موج نوي فرانسه هم او را بزرگ ترين فيلمساز جهان دانسته است و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب رئاليسم شاعرانه ي ژان رنوار : اين كتاب، ضمن پرداختن به زندگي، سبك، نگرش و فيلم هاي ( ژان رنوار )؛ فيلم ساز و كارگردان برجسته، به تحليل همه جانبه فيلم ( توهم بزرگ )؛ يكي از شاهكارهاي وي مي پردازد.