تخفیف ویژه!
کد شناسه :98266

دايره اول

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

توضيحات كتاب دايره اول - كتاب حاضر به اين موضوع مي پردازد كه چگونه مي توانيد سرعت پيش روي مجموعه تان را تنظيم كنيد و مشخص نماييد گروه شما با چه سرعتي تشكيل شود، سازمان بر اساس چه نوع  اصولي اداره گردد و نيز تعيين كنيد كه در سطوح پايين تر چه سطحي از تكثير را خواهيد داشت.
اين يك بخش واقعي درباره بازاريابي شبكه اي مي باشد:
اين بخش درباره دستور دادن به ديگران براي اين كه چگونه عمل كنند يا رفتار كنند نمي باشد. بلكه به طوري ساده، رفتاري را كه شما وقوع آن را انتظار داريد، مدل سازي مي نمايد.
نخستين كسي كه رهبري اش را بر عهده داريد خودتان هستيد. بنابراين اميدوار هستم كه تصميم گرفته باشيد تا مسئوليت كار خود را بپذيريد و از جست و جوي موفقيت، در ديگر افراد و يا ديگر مكان ها، دست برداريد و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب دايره اول : اين كتاب، با ارائه اصول و مباني تكثير در بازاريابي شبكه اي به شما كمك مي كند تا بتوانيد سرعت پيشروي مجموعه تان را تنظيم كنيد.