تخفیف ویژه!
کد شناسه :98231

تازه هایی از ادبیات کهن-اقبالنامه اسکندرنامه نظامی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب تازه هایی از ادبیات کهن-اقبالنامه اسکندرنامه نظامی - این کتاب، زندگی نامه خیالی (‌ اسکندرکبیر ) سردار مقدونی است.
اقبالنامه یا خرد نامه، بخش دوم اسکندرنامه، شامل بحث های فلسفی و حکیمانه اسکندراست با هفت فیلسوف بزرگ که در قالب افسانه های مختلف سروده شده بود.
این کتاب متن ساده نویسی دوازده افسانه فرعی اقبالنامه است که در دل افسانه اصلی نوشته شده است و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب تازه هایی از ادبیات کهن-اقبالنامه اسکندرنامه نظامی: این کتاب متن ساده نویسی دوازده افسانه فرعی اقبالنامه بوده که در دل افسانه اصلی نوشته شده و شامل بحث های فلسفی و حکیمانه ( اسکندر ) می باشد.