تخفیف ویژه!
کد شناسه :98147

ديزاين و حقيقت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

توضيحات كتاب ديزاين و حقيقت - ديزاين ناب ترين شكل به كارگيري مهارت انساني است. اضافه كردن يك وسيله، ابزار يا فرآيند به گنجينه ديزاين يعني آميختن با نيروهاي در حال تكامل طبيعت.
بين ديزاين و حقيقت رابطه اي هست. چرا كه ديزاين هاي ما معناهاي جسم يافته هستند و فصل مشترك ما با جهان اند، پس بايد از حقيقت جهان با ما و از حقيقت ما با جهان بگويند. يك كج بيل ديزاين شده به زمين اين حقيقت را مي گويد كه تو شكافتني هستي.
و به ما هم همين حقيقت را درباره زمين مي گويد. چنين چيزي را مي شود درباره هر محصول مبتكرانه اي گفت؛ چه مثل اتومبيل يك محصول مكانيكي باشد يا حاصل فكر و انديشه باشد مثل يك خطابه.
ديزاين خوب آميزش موثر و صادقانه را با جهان ممكن مي كند. ديزاين بد يا از بينش يك ديزاينر بي صلاحيت حكايت مي كند يا از يك استراتژي فريبكارانه و استثمارگرانه در توليد نشان دارد.
اگر ديزاين خوب حقيقت را مي گويد، ديزاين بد دروغ مي گويد؛ دروغي كه معمولا از هر روش ممكن يا با به دست آوردن قدرت در ارتباط است يا با سواستفاده از آن.
اين كتاب دو بخش دارد:
بخش اول، اداي احترام به ريكيو: ديزاين، حقيقت و قدرت؛ بر ديزايني انگشت خواهم گذاشت كه در جهان واقعي زير بار تنش هاي بازار است. به علاوه، فريضه ديزاين خوب حقيقت را مي گويد را به آزمون مي گذارم.
در بخش دوم، اداي احترام به واساري: ديزاين، دانش و انرژي؛ رابطه بين اصول ديزاين را با عرصه هايي از فعاليت انساني بررسي مي كنم كه معمولا اين اصول در آن عرصه ها كاربرد ندارند و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب ديزاين و حقيقت : اين كتاب، به بررسي تاثيرات ديزاين بر نيروها و انگيزه هاي روان شناختي و اجتماعي مي پردازد.