تخفیف ویژه!
کد شناسه :98004

جهان هاي هنري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب جهان هاي هنري - كتاب از يازده فصل تشكيل شده است: جهان هاي هنري و فعاليت جمعي، قراردادها، بسيج منابع، توزيع و فروش آثار هنري، زيبايي شناسي، زيبايي شناسان و منتقدان، هنر و دولت، ويرايش، حرفه اي هاي ادغام شده، تك روها، هنرمندان محلي وهنرمندان مبتدي، هنرها و صناعت ها، تغيير در جهان هاي هنري، شهرت و اعتبار.
مرور اين عنوان ها به وضوح محتواي كتاب را بازگو مي كنند، شايد به اين دليل كه ( هوارد بكر ) باور داشت: به نظر من، به طور كلي درست است كه جامعه شناسي، اضافه برآن چه همه پيش از اين مي دانسته اند، چيز تازه اي نمي گويد و جامعه شناسي از اين بابت با علوم طبيعي متفاوت است. در عوض، علم اجتماعي خوب، در باب آن چه بسياري از افراد پيشاپيش مي دانسته اند، فهم عميق تري به وجود مي آورد و…