تخفیف ویژه!
کد شناسه :15258

من و كودك من

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب من و كودك من - اين كتاب، در درجه نخست، آن بوده است كه پدران و مادراني كه خواسته يا ناخواسته در نتيجه پيوند زناشويي و در اثر آميزش جنسي كه مبناي گسترش حيات و ادامه زندگاني است، جنيني را در شكم و در زير قلب خود به وجود آورده اند و پس از 9 ماه دوران بارداري، نوزادي را به اين جهان خاكي تحويل داده اند، بدانند كه براي سلامتي اين جنين و نوزاد چه بايد بكنند و در درجه دوم اين كتاب، پاسخي است درست و منطقي و علمي به خواسته مادراني كه مي خواهند رشد و پرورش كودك شان بدون مشكل باشد و مسايل پرورش جسم و روان فرزندشان به بهترين وجه ممكن حل شود.
در گذشته نه چندان دور در اثر عدم آگاهي از دانش پزشكي و يا در دسترس نبودن آن براي همگان، تعداد بيشماري از كودكان در همان دوران جنيني يا شيرخواري جان مي سپردند.
اما در حال حاضر، عده اي از كودكان با برخورداري از مواهب دانش پزشكي زنده مي مانند و عده اي ديگر به علت محروميت از اين موهبت و يا به علت فقر و فاقه جان مي سپارند، ولي اين دسته از كودكان كه قربانيان فقر و محروميت از دانش پزشكي هستند نيز حقي دارند. از اين رو كتاب حاضر، بر پايه منابع و مآخذ علمي و نيز بر اساس تجارب و تحقيقات مولف پايه گذاري شده است و مي تواند روش نگهداري، پرورش، تغذيه و اصول پيشگيري را به مادران  بياموزد و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب من و كودك من : اين كتاب با ارائه اطلاعاتي از تندرستي مادر در دوران حاملگي، روش تغذيه، پرورش، نگهداري و پيشگيري از بيماري ها و حوادث كودك، راهنماي مناسبي  براي كساني بوده كه به آساني به پزشك دسترسي ندارند.