تخفیف ویژه!
کد شناسه :97447

زيگموند فرويد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب زيگموند فرويد - هدف كتاب اين است كه نشان دهد ( فرويد ) با مبحثي همچون جنسيت، مسائل جنسي، خانواده، دين ايدئولوژي و نمادشناسي، انحرافات، اقتدار سياسي، جامعه پذيري و زيان ارتباط داشته و اين ارتباط  حاصل مطالعه ايده هاي فرويد است كه در نوشته هايش تدوين شده اند.
فرويد در طول چهل سال و پس از آن كه مشغول تدوين نظريه اش بود چندين بار آن را تغيير داد.
اين تغييرات در برخي از مباحث اخير او به تفصيل مورد توجه قرار نگرفته است به ويژه مراد او از غريزه مرگ كه در اين اثر بحث شده در آثار ديگر بررسي نشده است.
براي نمونه فصل اول به طور خلاصه درباره ناخودآگاه يا آن بخش غير عقلاني زندگي انساني پيش از فرويد صحبت مي كند. فرويد به نسلي تعلق داشت كه سعي مي كردند اين بعد را به علم انسان و جامعه تبديل كنند و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب زيگموند فرويد : اين كتاب، مي كوشد تا زمينه هاي ارزشمندي از منظومه فكري جامعه شناس و روان شناس سرآمد را براي مخاطب فارسي زبان فراهم آورد.