تخفیف ویژه!
کد شناسه :97442

خانه هاي تاريخ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب خانه هاي تاريخ - اثر حاضر، مروري است بر نظريه هايي كه در سده ي گذشته به ياري مورخان آمده است.
گرچه همواره تاريخ پژوهان سنتي از كاربست نظريه پرهيز داشته و بر اين باور بوده اند كه نظريه موجب انقطاع روايت هاي تاريخي مي شود، اين كتاب، نشان مي دهد كه حتي سر سخت ترين مخالفان نظريه گريزي از آن ندارند. متني چنين جامع با چشم اندازي  از سابقه تعامل تاريخ و نظريه دست كم، كم نظير است و با توجه به داغ شدن اين مباحث در بين مورخان ايراني در دو دهه گذشته، اين متن از جمله متن هايي است كه همواره جاي خالي آن احساس مي شده است.
وجه تمايز اين متن از اندك اقران آن را مي توان نظرگاه آموزشي نويسندگان كتاب و پرهيز از پيچيده نويسي هاي رايج تر در اين زمينه و ارائه گزيده هايي از برترين آثار تاريخي نوشته شده در چارچوب هاي نظري به شمار آورد كه به شكلي عملي دانشجويان و پژوهشگران تاريخ را با كاربرد نظريه در تاريخ نگاري آشنا مي كند و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب خانه هاي تاريخ : اين كتاب، با اتكا به معتبرترين و شناخته شده ترين منابع، به بررسي نظريه هاي تاريخي از تجربه گرايي تا انواع و اقسام رويكردهاي پست مدرن مي پردازد.