تخفیف ویژه!
کد شناسه :15210

روانشناسی رنج

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب روانشناسی رنج : رنج اولیه، رنج های بنیادین همگانی است که در درون تمام روان رنجوران جای گرفته است و در تمام لحظه های زندگی احساس و پایه اصلی رنج های بعدی در تمام مراحل بعدی می باشد. هدف درمان رنج اولیه از بین بردن این رنج هاست. این درمانی است انقلابی، زیرا با ایجاد دگرگونی جبری، نظام روان رنجور را برهم می ریزد و...