تخفیف ویژه!
کد شناسه :15210

روانشناسي رنج

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روانشناسي رنج : رنج اوليه، رنج هاي بنيادين همگاني است كه در درون تمام روان رنجوران جاي گرفته است و در تمام لحظه هاي زندگي احساس و پايه اصلي رنج هاي بعدي در تمام مراحل بعدي مي باشد. هدف درمان رنج اوليه از بين بردن اين رنج هاست. اين درماني است انقلابي، زيرا با ايجاد دگرگوني جبري، نظام روان رنجور را برهم مي ريزد و...