حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :15199

دوره آثار فلوطین-2جلدیR

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب دوره آثار فلوطین-2جلدی : فلوطین آخرین فیلسوف بزرگ یونانی است که در زمانی که از یک سو طرز فکر و فرهنگی هلنی در برابر طرز فکر مسیحی عقب نشینی آغاز کرده بود و از سوی دیگر اندیشه های هرمسی و رویاهای تئوزوفی- گرای نخستین قرنهای میلادی فلسفه را به حد یک سلسله تشریفات سری تنزل داده بود و عوامل گوناگون زمینه را برای ظهور و گسترش فرهنگ قرون وسطائی آماده می کردند، به دفاع از حق حاکمیت خرد به عنوان ابزار فلسفه و کلید حقیقت برخاسته و فلسفه تازه و بزرگی را بنیان نهاده است و...