تخفیف ویژه!
کد شناسه :97329

مامان و معنی زندگی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

توضیحات کتاب مامان و معنی زندگی -  اثر حاضر، کتاب درس نامه ی روان پزشکی، روان درمانی، اخلاق، آموزش و شناخت همه ی ابعاد وجودی یعنی چهار بعد بیولوژیک، روانی، اجتماعی و معنوی انسان است که شالوده ی رویکرد نوین روان پزشکی است.
( اروین د یالوم ) با طنز و خودآگاهی توأمان، نرم نرمک تا پرتگاه مرگ، تا لبه ی جنون و تا ژرفای نومیدی می بردمان.
دکتر یالوم با ما، یعنی خوانندگانش، همان طور دلسوزانه همدلی می کند که با بیمارانش: درونش را به تمامی و با صراحت آشکار می سازد تا بلکه بتوانیم در کنار یکدیگر با حقایق جان فرسای هستی رودررو شویم و به زندگی مان معنا و شکوه ببخشیم.
اروین بر خلاف بیشتر روان درمانگران، می تواند قصه بگوید و چنان خوب از عهده ی این کار برآید که به راحتی فراموش کنی آن چه می خوانی، چکیده ی هفته ها، ماه ها و حتی سال ها کاروان درمانی است و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب مامان و معنی زندگی : در این کتاب نویسنده؛ ( اروین د یالوم ) با روایت داستان های تحسین برانگیز غنای تجربه اش را به عنوان یک روان درمانگر با دانش وسیعش در فلسفه و ادبیات و نیز با انسان دوستی عمیقش درهم می آمیزد.