تخفیف ویژه!
کد شناسه :97298

يا اين يا آن-جلد دوم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

توضيحات كتاب يا اين يا آن-جلد دوم - اثر حاضر، مجلد دوم شاهكار ( سورن كيركگور ) است. نويسنده اش با نام مستعار B معرفي مي شود، آقاي قاضي متاهلي كه در نامه هاي بلندي كه به A نام مستعار نويسنده ي جوان و زيبايي دوست مجلد اول مي نويسد مي كوشد او را متقاعد كند كه اگر به زندگي از منظر اخلاق، يعني با پذيرفتن مسئوليت و تعهد، بنگرد زندگي اش سرشارتر و كامبخش تر خواهد شد.
A خود را وقف ميل به تفريح و تفنن هنري كرده است و آقاي قاضي معتقد است انسجامي كه زندگي زناشويي  به آدمي مي بخشد شادي و شعفي افسون بر اغواپيشگي محض مي آورد، هر چند كشف اين طرب ديرپاتر شكيبايي و پايبندي مي طلبد.
اين مجلد افزون بر تامل در باب پرسش هايي فلسفي چون: رابطه ي جزئي و كلي، قاعده و استثنا، انتخاب و آزادي، لذت و سعادت، حاوي خطبه اي كم نظير درباره نسبت احساس گناه و پذيرش مسئوليت و نطفه ي شق سومي از زندگي است كه با جهش ايماني ممكن مي شود و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب يا اين يا آن-جلد دوم : اين كتاب، يكي ديگر از شاهكارهاي ( سورن كيركگور ) بوده كه ضمن ارائه خطبه هايي كم نظير، به شما كمك مي كند تا با پذيرش مسئوليت زندگي زناشويي و تعهد به شادكامي و شعف برسيد.