تخفیف ویژه!
کد شناسه :97269

كيميا 13

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب كيميا 13 - بخشي از متن:  بهترين و عالی ترین حکمت و معرفت ها، شناختن خداست. زیرا علوم و معارف را هر یک درجه و مرتبه ای ست، و علمی اشرف از علم دیگر و معرفتی بالاتر از معرفتی ست، و اشرفت علم به واسطه اشرفیت وجود معلوم است یا اتقن و اظهريت برهان یا افضلیت غایت است و به این هر سه وجه علم الهی و معرفت خدا، اشرف و اعلای علوم است. اما از جهت موضوع این علم اعلی و اکمل است. زیرا موضوعش وجود حق و صفات کمالیه و افعال و شئون آثاری اوست و معلوم است که این موضوع اشرف و اعلای تمام موضوعات علوم است، لذا حكمای الهی فرموده اند علم حکمت الهی چون موضوعش وجود حق و صفات و افعال و کیفیت صنع و ابداع حضرت احدیت است، پس اعلای علوم و معارف است: ( و من يؤتى الحكمة فقد اوتی خیرا كثيرا ) هر که به حکمت الهی معرفت یافت به خیر و سعادت بسیار بی شمار رسیده است. اما از جهت برهان، این علم وجود کامل فوق الكمال خداست، پس اتم و اظهر و اتقن برهان است. چون وجود حق از فطريات است و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب كيميا 13 :  اين كتاب، از سري مقاله ها و خطابه هاي عرفاني نوشته ( به اهتمام: سيداحمد بهشتي شيرازي ) بوده كه توسط انتشارات روزنه تهيه و روانه بازار شده است.