حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :15174

کانت و فلسفه معاصر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب کانت و فلسفه معاصر : انقلاب کوپرنیکی کانت متضمن سه مفهوم است که تحول بعدی آنها در تفکر فلسفی و علمی بسیار ثمربخش بوده است و البته تنها در پرتو همین تحول ارزیابی و درک تواند شد. این سه مفهوم عبارتند از: 1- تقابل میان شکل عام و محتوای خاص، 2- تمایز میان دو گونه شناخت، 3- این ایده که انسان، آفریننده جهانی است که آن را در تجربه درک می کند و می شناسد و...