تخفیف ویژه!
کد شناسه :15174

كانت و فلسفه معاصر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب كانت و فلسفه معاصر : انقلاب كوپرنيكي كانت متضمن سه مفهوم است كه تحول بعدي آنها در تفكر فلسفي و علمي بسيار ثمربخش بوده است و البته تنها در پرتو همين تحول ارزيابي و درك تواند شد. اين سه مفهوم عبارتند از: 1- تقابل ميان شكل عام و محتواي خاص، 2- تمايز ميان دو گونه شناخت، 3- اين ايده كه انسان، آفريننده جهاني است كه آن را در تجربه درك مي كند و مي شناسد و...