تخفیف ویژه!
کد شناسه :97094

شوخ طبعي خدايان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب شوخ طبعي خدايان - بدنه اصلي كتاب حاضر متشكل از ده جستار كوتاه و بلند درباره ايمان و البته در لا به لاي  آن اخلاق است. ايمان و اخلاق تركيب بسيار زيبايي را مي سازند كه بي هيچ فوت وقتي بايد به آن ها پرداخت و از وجنات شان گفت.
جستارهاي يازده گانه اين كتاب در عين استقلال به يكديگر مربوط اند و با هم جورند. همه اين مباحث به مسئله ايمان برمي گردند و گرد آن مي گردند. البته گاه مسائل ديگري چون اخلاق نيز پا به ميدان مي گذارند و خوش رقصي مي كنند.
اين كتاب مي توانست بسيار بلندتر از اين ها باشد، اما نيست. در اين كتاب از پرچانگي هاي بيش از اندازه صرف نظر شده و تنها لپ كلام طرح گرديده است و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب شوخ طبعي خدايان : اين كتاب، حاوي ده جستار كوتاه و بلند بوده كه به بررسي يگانگي دين و ايمان، ارتباط ميان ايمان و اخلاق، ايمان و اخلاق پيامبر (ص )، برادران سببي و... مي پردازد.