تخفیف ویژه!
کد شناسه :96979

اورنگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب اورنگ - بخش اول اين مجموعه با نه مقاله، مباحث بنياديني را در فلسفه هنر اسلامي مطرح مي كند؛ از ضرورت تكوين فلسفه هنر اسلامي گرفته تا انديشه هاي بزرگ ترين فلسفه شرق درباره خيال و تخيل و نيز نسبتي كه ميان تصوير و كلمه در تمدن اسلامي وجود دارد. ديگر مقالات اين بخش نيز، به نحوي حاوي مباحث پايه در هنر اسلامي است؛ براي مثال آزادي اخوان الصفا، درباره بايسته هاي آموزش هنر.
در دومين بخش با چهار مقاله به هنر و موضوعات مهمي چون هويت، جهاني شدن و نيز زن توجه شده و همچنين ارتباط ميان مسيحيت، ( نيچه و برگمان ) به عنوان يكي از كارگردان هاي تاثيرگذار سينما در قرن بيستم، نقد و بررسي شده است.
در آخرين بخش اين مجموعه، محوريت مباحث با عرفان و حكمت است. نسبت ميان مفاهيم عرفاني، چون بي عملي در عرفان تائويي با مقاماتي چون توكل و رضا در عرفان و حكمت اسلامي، در كنار مقاله اي  كه در آن درباره مفهوم حكمت در شاهنامه حكيم ( ابوالقاسم فردوسي ) بحث و بررسي شده است و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب اورنگ : اين كتاب، حاوي مجموعه مقالاتي خواندني درباره مباني نظري هنر، انديشه و عرفان بوده كه هدف آن ايجاد انس و ارتباط در تمدن ايراني - اسلامي مي باشد.