تخفیف ویژه!
کد شناسه :96950

ايران بر لبه تيغ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب ايران بر لبه تيغ - آينده ايران چه مي شود؟ اين سوال، دشوار و طاقت فرساست و نمي توان آن را از ذهن پاك كرد، خاصه آن كه زندگي روزمره هر شهروندي هم به آن گره خورده است.
اين كتاب شرح شماري از مهم ترين مسائلي است كه پيش روي يرانيان و حكمرانان شان قرار دارد، مسائلي كه برخي بدخيم شده اند، محصول وضعيت نهاد ها و كيفيت حكمراني هستند و براي دست يافتن به كيفيت  زندگي بهتر بايد آن ها را تعديل و اصلاح كرد.
كتاب نسبت به واكنش نامناسب حكمرانان نسبت به مسائل پيش روي ايران هشدار مي دهد و مدعي است ما نسلي هستيم كه بر لبه تيغ راه مي رويم.
نويسنده معتقد است در گذشته زير ساخت هاي بسياري فراهم شده و فرصت هايي از دست رفته است، اما هنوز فرصت هست براي كنشگري حاكمان، ارتقا كيفيت حكومت و گذار سلامت از روي لبه تيغي كه بر آن قرار داريم و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب ايران بر لبه تيغ : اين كتاب، حدود پانزده سال تاملات و نوشته هاي نويسنده  بصورت آشكارا، درباره ابعاد مختلف جامعه، و تمام زير شاخه هاي آن بوده كه از ارتقاي ظرفيت و توانمند سازي حكومت دفاع مي كند.