تخفیف ویژه!
کد شناسه :96946

ازدواج مقدس در ايران باستان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

توضيحات كتاب ازدواج مقدس در ايران باستان - حدود دويست و پنجاه سال است كه مقوله ازدواج مقدس و به وضوح ازدواج با محارم درجه اول كه در ايران پيش از اسلام، به ويژه در نيمه دوم حكومت ساسانيان رايج بود مي گذرد.
دو طرف اين مناقشات، زرتشتيان مزديسني مغان كه اكثريت زرتشتيان ساكن در هند ( پارسيان ) بودند و زرتشتيان ايران ( گبرها، مجوس ) قرار داشتند. اين ماجرا از سويي عدم آشنايي پارسيان نسبت به مآثر گذشته و به ويژه  تعصب سختي بود كه به دين خود داشتند و از دير زمان، حتي در دوران ساسانيان مورد سوال و انتقاد و گاه تحقير ملل و مذاهب ديگر قرار مي گرفتند.
تا زمان ( شاپور اول )، شاه ساساني به نظر مي رسد كه اين رسم مغانه در فراموشي قرار داشت و فشاري كه پيش از آن بر اين رسم از سوي مغان كه يكي از شش تيره و قوم مادي بودند براي اجراي همگاني مي شد، در بوته نسيان قرار داشت. پس از حكومت مادها، كه مغان امور ديني و تفآل ها و زايچه گيري  و سحر و جادو و پيش گويي و... را مباشرت مي كردند و در دربار شاهان موقعيت هاي سعد و نحس را براي شاهان و هنگام جنگ يا بر تخت نشستن و سفر و حضر را معين مي كردند و تعيين وليعهد را موافقت يا مخالفت مي نمودند و همه امور پيچيده مذهبي  و رسوم تطهير و مرگ و مير و زايمان و عروسي را به عهده داشتند و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب ازدواج مقدس در ايران باستان : اين كتاب، مي كوشد تا شما را با قوانين شرعي، عرفي و حقوقي درباره انواع ازدواج هرج و مرج هاي جنسي، حقوق و موقعيت زنان در ايران باستان ( ساسانيان ) آشنا سازد.