تخفیف ویژه!
کد شناسه :96845

دستگاه نظري وبر(رقعي)انديشه احسان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب دستگاه نظري وبر - يكي از اصطلاحات مهم در شاخه جامعه شناسي نظري، دستگاه نظري است. اصطلاح دستگاه نظري، شامل مجموعه عناصر مهم و حساس يك نظريه است كه در چهار جستار اصلي هستي شناسي، روش شناسي، ايستايي شناسي و پويايي شناسي، شكل و محتواي تخيل جامعه شناختي نظري هر نظريه يا پارادايم را مي سازند.
مفهوم دستگاه به سيستم متشكلي اشاره مي كند كه دربردارنده اجزا و عناصري است، كه وجود هر كدام از آن ها در فهم سيستم نظري، مهم و جدي است.
به صورتي كه اگر هر كدام از آن ها حذف يا نافهميده رها شوند، درك درست ما از موضوع مخدوش مي شود. اين مفهوم در علم موسيقي نيز به همين معنا فهميده شده است، يعني اگر گوشه اي از يك دستگاه موسيقي مثلا از دستگاه دشتي، در جاي خودش نواخته نشود و يا در دستگاه ديگري كه تعريف نشده است به كار رود، در آن دستگاه خدشه، ناهمنوايي و ناموزوني توليد مي شود و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب دستگاه نظري وبر : اين كتاب، دومين جلد  از مجموعه ( دستگاه نظري ) بوده كه ضمن شرحي بر مجموعه كتاب هاي دستگاه نظري، حاوي جستارهاي هستي شناسي، روش شناسي، ايستايي شناسي و پويايي شناسي نيز مي باشد.