تخفیف ویژه!
کد شناسه :96786

من محروم نيستم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب من محروم نيستم - امروزه كمتر كسي از شكاف اجتماعي روستا، حاشيه شهر و شهر، كلان شهر صحبت مي كند و منابع دقيقي  از كنكاش بر روي گسل هاي حادثه خيز آن وجود ندارد. از جمله دلايل اين امر مي تواند چنين باشد كه همواره گزاره هاي ابتدايي و بنيان هاي اوليه نظام اجتماعي در روستا، حاشيه شهر معطوف به ايجاد يك نظام نابرابر، محروميت آفرين و ارزش زدا طراحي گرديده است.
دغدغه اين كتاب، مخالفت با كاربرد فراگير لفظ محروم و تفكر محروميت نسبت به مناطق روستا، حاشيه شهر مي باشد. به زعم نويسنده، ذات عنوان محروم نسبت به مناطقي كه صرفا در برخورداري  از برخي امكانات در حالت ايده آل نيستند، خود، محروميت آفرين است و باور محروميت، اجازه يورش خاموش و هجوم بي صدا به باور نوجوانان و جواناني را صادر مي كند كه در مناطق روستا، حاشيه شهر زندگي مي كنند و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب من محروم نيستم : در اين كتاب نويسنده؛ ( محمدرضا شيخ الاسلامي )، چيستي و چرايي محروميت، عناوين مرتبط موجود با آن در روستا و حاشيه شهر را از واقعيت تا حقيقت به چالش مي كشد.