تخفیف ویژه!
کد شناسه :96718

خجسته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب خجسته - رویدادها از جهت زمانی در دو دهه ی هشتاد و نود خورشیدی و به جهت اقلیمی در مرکز و جنوب کشور رخ می دهند. شخصیت های گوناگون که هر یک نماینده ی گروه خاصی از زنان جامعه اند، روایت گر غم ها و شادی ها و رویاها و دلتنگی هایشان اند. ( خجسته ) که معلم است، در جدالی میان عواطف خود و دغدغه های مادرش و باورهای گاه دست و پاگیر اجتماعی، گرفتار می شود. پس در این کشمکش ها تجاربی کسب می کند که فارغ از تلخی یا شیرینی شان، به غایت ارزشمندند. خجسته در واگویه های خود با عقل و دلش، برخی مفاهیم رایج در جامعه ی امروز را به چالش می کشد و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب خجسته : اين كتاب؛ برشی از زندگی دختر جوانی است که در کنار مادرش و در چارچوب محکمی از سنت های اجتماعی، زندگی می کند.