تخفیف ویژه!
کد شناسه :96523

طنز آوران جهان نمايش 19

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب طنز آوران جهان نمايش 19 - هنر نمایش، از روزگار دیرین، بخشی از فرهنگ جهانی ست که دور از هر رنگ و هر تعلقی می تواند ناشر اندیشه های بالا و والای انسان در میان انسان ها و سرزمین های گوناگون باشد. هنر نمایش، این رسانه قدرتمند گروهی و جمعی، زبان جهانی گفت و گوی فرهنگ هاست.
هنر نمایش، در زیربنا از فنی پیروی می کند که آن را  فن نگارش نمایش نامه اش می نامیم و می خوانیم. بدیهی ست برای اینکه بتوانیم بنای رفيع ( هنر نمایش ) را رفیع تر و بلندمرتبه تر سازیم می بایستی سنگ های زیربنایش را محکم، استوار و بر حسب علم نمایش و فنون آزموده شده نگارش برگزینیم.
اینک بیش از هر زمان دیگر، هنر نمایش نیازمند حمایت است. و این حمایت نه فقط مالی که بیش از آن می بایست از جنبه علمی و فرهنگی این هنر صورت پذیرد و...
چكيده كتاب طنز آوران جهان نمايش 19 : اين مجموعه، حاصل کوشش ها و پژوهش های علمی و عملی پنج دهه اخیر یکی از پژوهندگان و دست اندرکاران راستین هنر نمایش در عرصه کمدی در این مرز و بوم مي باشد.