تخفیف ویژه!
کد شناسه :96458

هر روز تولد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هر روز تولد - بخشي از كتاب: ( سم ) به مامانش نگاه کرد. مامانش داشت دکمه های پیژامه ی جدیدش را برایش می بست که روی آن پر از بشقاب پرنده های کوچولو بود. سم که یازده سالش بود، حتما خودش می توانست دکمه های پیژامه اش را ببندد: ولی می دانست این کاری است که مامانش هنوز دوست دارد انجام بدهد. کل کادوهام رو دوست داشتم! تخته اسکیت و بازی های کامپیوتری و کتونی نو و جعبه ابزار همه کاره و کتاب ها... ( ویکی ) گفت: کل چیزهایی بود که توی فهرستت بود؛ البته به جز آی پاد. ببخشید سم. شاید سال دیگه... مهم نیست، مامان. برام تلسکوپ خریدین. کادوی اصلیم اون بود. عاشقشم! به پنجره نگاه کردند. همان جا بود: جست وجوگر ستاره بان. بابای سم آن را روی یک سه پایه نصب کرده بود و درست روبه روی ماه، به پنجره تکیه داده بود. سیاه و براق و بلند بود و یک ردیاب کامپیوتری داشت که به سم کمک می کرد صورت های فلکی خاص را پیدا کند و...