تخفیف ویژه!
کد شناسه :96289

آزار و فيسيل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آزار و فيسيل - در اين اثر همه ي نشانه هاي اثري سوررئاليسم ديده مي شود؛ جا به جايي روايي، تغيير جادويي روزمرگي، تغيير ماهيت اجسام و موجودات و... بنابراين، در اين اثر انتظار خواندن رخدادهاي واقعي يا معمولي را نداشته باشيد! روايت از ميانه ي داستاني پيچيده شروع مي شود و زمان خطي در آن نقش محوري ندارد. از وجود هشت پاهاي دست آموز و مرد كوچك كريستالي در داستان كه بگذريم، حتي كميت و كيفيت شخصيت ها نيز بارها تغيير مي كنند. در بخش هايي از كتاب، « كنو » چيزهايي مي نويسد كه شايد خواننده احساس كند سرنخي از يك ماجراي واقعي را به دست آورده است، در حالي كه همچنان در تاروپودهاي نگارشي سوررئاليستي قرار دارد و...