تخفیف ویژه!
کد شناسه :96275

زندگي با درد بهتر است يا بي درد؟

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زندگي با درد بهتر است يا بي درد؟ - شايد به نظر دنياي بدون درد فوق العاده باشد، اما اگر درد وجود نداشت، زندگي ما خيلي خطرناك مي شد. توي اين كتاب، ياد مي گيريد بدن ما چگونه مي تواند درد را تجربه كند و مي فهميد درد چگونه كمك مي كند سالم بمانيم. همچنين با زندگي سخت مردم قبل از اختراع داروهاي مسكن جديد هم آشنا مي شويد و...