تخفیف ویژه!
کد شناسه :96268

بري بي عرضه 3-ديگه نمي شه گفت من بي عرضه ام

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بري بي عرضه 3-ديگه نمي شه گفت من بي عرضه ام - اگر مامان من بودن به اندازه ي كافي براي مامان خجالت آور نبوده كه رفت و جايزه ي اين مسابقه ي احمقانه ي فروشگاه فيكو را هم برنده شده. اين يكي از آن هم خجالت آور تر است. يك بار كه من و « بانكي »، بهترين دوستم، داشتيم اسكيت سواري مي كرديم، موقع رد شدن از جلوي فروشگاه فيكوپوستري روي درش ديديم از مامان كه يك بسته سوسيس را گرفته بود بالا و داشت چشك مي زد. بانكي دستش را برد بالا انگار يك بسته سوسيس نامرئي دستش باشد. بعد صورتش را كج و كوله كرد. داشت زور مي زد چشمك بزند. گفت: داااالي « بري »! و...