تخفیف ویژه!
کد شناسه :96165

شرح ديوان خاقاني 4

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شرح ديوان خاقاني 4 - كتاب حاضر شامل شرح شانزده ترجيع بند و سيصد و سي و نه غزل است كه در حد امكان سعي شده پيچيدگي هاي متن به زبان ساده شرح داده شود و از آورردن مطالب مورد نيازي كه در جلدهاي پيشين ذكر گرديده با دادن نشاني بسنده آمده است. با گذشت زمان درك اشعار اين شاعر ديرياب بلند پرواز از عهده علاقه مندان ادب كهن فارسي به درآمده و از زيبايي هاي شعر او محروم مانده اند به طوري كه فهم اين زيبايي ها به طبقه خاصي از پژوهشگران ادب فارسي اختصاص يافته است و...