تخفیف ویژه!
کد شناسه :96164

تكدرخت و تاويل آن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تكدرخت و تاويل آن - يادش آمد كه درخت نمي تواند چيزي از دنياي اعداد درك كند... آرزو كرد كه با صخره وحشي حرف بزند اما سنگ رياضيدان هيچ علاقه يي به صحبت وي نشان نداد. تكدرخت در دل ملول شد اما در ظاهر به روي خود نياورد. زير لب با دلتنگي از خود پرسيد: پس اين نياز من كي بايد تمام بشود. هنوز هم به آفتاب حاجت دارم هم  به هوا. نه از آب بي نيازم نه از خاك. از دست خود به كجا پناه برم؟ به دنياي جماد و...