تخفیف ویژه!
کد شناسه :96081

سالی که از آسمان افتادیم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب سالی که از آسمان افتادیم - « لیبرتی » عاشق فضاست. عاشق شهاب سنگ و ستاره ها و صورت های فلکی. لیبرتی عاشق پدر و مادر و خواهرش هم هست. او دوست دارد طرز نگاه مردم دنیا را به آسمان عوض کند. بیشتر مردم صورت های فلکی و ستاره ها را طبق کتاب های درسی و علمی می بینند. اما لیبرتی روش دیگری بلد است. او جور دیگری به ستاره ها نگاه می کند. با آن هاحرف می زند و قول و قرار می گذارد و آن ها هم جوابش را می دهند! اما روزی در ماه ژانویه لیبرتی و خانواده اش از آسمان به زمین می افتند. همان روز که پدر لیبرتی خانواده را ترک می کند. همان روز که خانواده شان سه نفری می شود. لیبرتی و مامان و « جیلی » دیگر از بابا خبری نیست و...