تخفیف ویژه!
کد شناسه :96080

اگر ببری به دام تو افتادم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب اگر ببری به دام تو افتادم - از پنجره به بیرون خیره شده ام. منظره ای که داریم از کنارش می گذریم آرامش بخش است. خانه های سنگی خاکستری، چمن سبز، رستوران های خاکستری، جنگل سبز، رنگ های سان بیم درهم می پیچند: خاکستری، سبز، خاکستری، سبز... و بعد نارنجی، سیاه. صاف می نشینم تا از رنگ های جدید سردربیاورم. کمی جلوتر، کف جاده، موجودی دراز کشیده. یک گربه ی غول پیکر است که سرش را گذاشته روی دست هایش. نه، فقط یک گربه ی غول پیکر نیست: یک ببر است و...