تخفیف ویژه!
کد شناسه :96079

معاد يا بازگشت بسوي خدا جلد2

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب معاد يا بازگشت بسوي خدا جلد2 - جلد اول اين كتاب در خصوص اصل معاد و كليت و شمول آن نسبت به همه موجودات و در اصل مسئله معاد انسان و سفري كه انسان ها در پيش دارند و در خصوص عوالم و منازلي كه در اين سفر در پشت سر خواهند گذاشت تا جايي كه به لقاء پروردگار منتهي گردد، توضيحاتي داديم و سپس به بيان اولين عالم از اين عوالم و منازل پرداختيم كه عبارت است از عالم برزخ. اينك در جلد دوم كتاب به بيان اين مسائل مهم برزخ پرداخته و به لحاظ اهميت آن ها و به جهت كمتر مورد توجه قرار گرفتن و نيز، از نظر اين كه اين مسائل و اطلاع از آن ها يك ضرورت است، همه جلد دوم را به همين مسائل اختصاص مي دهيم و...