تخفیف ویژه!
کد شناسه :96066

با چراغ در آينه هاي قناس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب با چراغ در آينه هاي قناس - خوانندگان اين كتاب دو گروهند: نخست، پژوهش گران، دانشجويان ادبيات انگليس، ادبيات نمايشي و شايد تئاتر، دوم خوانندگان عادي. شايد اين كتاب براي گروه اول بيشتر از حيث نكات فني جالب باشد؛ اما بيش از آن روي سخنش با خوانندگان عادي است. در قرن بيست، در ايران، دو انقلاب را پشت سر گذاشتيم و خطر يك جنگ داخلي در قرن بيست و يكم هم از بيخ گوش مان گذشته است. مي گويند هر ملتي در تاريخش فقط يكبار حق دارد انقلاب كند، اما در ايران اين پديده دوبار رخ داده است. بار سوم، يعني نابودي از بيخ و بن. پس هدف والاتر اين كتاب بيان اين نكته بوده كه براي پايداري و پاسداري از ارزش هاي انسان ها  در همزيگاه شان، به ادبيات نمايشي، تئاتر و نقد سنجيده آن ها نيازمنديم و...