تخفیف ویژه!
کد شناسه :96022

مي خواستم پيامبر شوم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مي خواستم پيامبر شوم - گفتم: راست مي گويي، در كودكي آرزو داشتم پيامبر شوم و مي دانستم آزمون هاي دشواري دارد اما با بند بند وجودم و به اصرار همين را مي خواستم و هر روز مي گفتم كه تمام آزمون ها را مي پذيرم و از تمام سختي ها رد مي شوم و التماس مي كردم كه پيامبر شوم. پرسيد: خب، چه شد؟ كمي فكر كردم و گفتم: از جايي به بعد آن قدر سخت بود كه انصراف دادم. اما، ديگر تمام زندگي ام نابود شده بود. كمي تامل كرد و گفت: كار هر كسي نيست، سخت است. گفتم : به نظرت خنده دار نبود؟ و...