تخفیف ویژه!
کد شناسه :96019

پياده روي با نيچه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پياده روي با نيچه - قدم در راه نهادن، يكي از مسيرهاي شناخت است. زيرا بر اساس آموزه هاي عرفاني ( خود راه بگويدت كه چون بايد رفت ). « جان كاگ » نيز اين شيوه را الگوي خود قرار داده و براي شناخت « نيچه » در مسيرهايي قرار گرفته كه پيش تر اين فيلسوف بزرگ آن ها را در نور ديده است. در اين سيرو سلوك، گذشته از مرور و بازانديشي افكار آثار نيچه و ديگر فلاسفه،  كاگ نيز فرصتي مي يابد تا به گذشته و اكنون خود نقبي بزند، بنابراين پياده روي با نيچه هم فراز و فرود زندگي و انديشه او را مي نمايد و هم خواننده را وا مي دارد تا همچون نويسنده بر مسير خوديابي خود رنگي داشته باشد و...