تخفیف ویژه!
کد شناسه :95997

بهترین بچه ی عالم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب بهترین بچه ی عالم - مرد شعرهای عاشقانه ی روز سنت والنتین را برایش نوشته است. خیلی قشنگ شده است و بیان احساسات و عواطف خالصانه اش را به بهترین شکل در بردارد. عواطفی از آن دست که معمولا در خود نمی یافت. لطافتی که به لطافت از ما بهتران شبیه بود. تصویرپردازی و کلام آن از شفافیت برخوردار است. شکلی که پیچیده، اما روان است. بارها و بارها شعر را با صدای بلند برای خودش می خواند. باورش نمی شود به این خوبی شعر گفته باشد. بهترین شعری است که نوشته. همین امشب برای طرف می فرستد. به محض آن که نامه می رسد درست به موقع، روز سنت والنتین آن را باز می کند و می خواند. حتما  میخکوب می شود و از زیبایی و شور و جلوه شعری آن کیف می کند. آن را همراه با نامه های دیگرش کنار می گذارد. محض خاطر او آن را دوست داشت، درست مثل نامه های دیگری که به خاطر آن ها او را دوست داشت، آن را به کسی نشان نمی داد. آخر خیلی گوشه گیر است و با کسی اختلاط نمی کند. همینش را هم دوست داشت. بعد از آن که شعر را با خطی خوش نوشت و برای او فرستاد، نسخه ای هم برای پوشه ی خودش تایپ می کند. تصمیم می گیرد نسخه ای برای یکی از مجلات وزین ادبی بفرستد که تا آن وقت با آن کار نکرده بود. درباره ی تقدیم شعر تردید داشت که احتمالا اسباب خجالت می شد. خجالت از زنش و خیلی چیزهای دیگر. سرانجام از تقدیم نامه ی شعر چشم می پوشد و...