تخفیف ویژه!
کد شناسه :95911

بدون تو ما هيچ هستيم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بدون تو ما هيچ هستيم - روزي سه بار دانشجويان در صف هايي منظم رژه مي روند و در تكريم « كيم جونگ ايل » و كره شمالي سرود مي خوانند: بدون تو، سرزمين مادري ما وجود ندارد. بدون تو، ما هيچ هستيم. اين صحنه اي چندش آور است، اما « سوكي كيم » هم كم كم سرود را ياد مي گيرد و ناخودآگاه آن را همراه دانشجويانش زمزمه مي كند. سال 2011 است و تمام دانشگاه هاي كره شمالي را به مدت يك سال تعطيل كرده اند و دانشجويان به محل هاي ساخت و ساز فرستاده شده اند. همه به جز 270 دانشجوي دانشگاه پسرانه علم و تكنولوژي پيونگ يانگ؛ دانشگاهي كه با ديوار محصور شده و روي ديوارهاي تك تك اتاق هايش عكس هاي كيم ايل و كيم جونگ ايل به چشم مي خورد. سوكي خودش را مبلغ مذهبي و استاد زبان جا زده و به آن جا رفته است. در طول شش ماه، او روزي سه بار با دانشجويان جوانش غذا مي خورد و مشغول آموزش زبان انگليسي به آن هاست و تمام اين ها زير نگاه تيزبين رژيم انجام مي شود. ( بدون تو ما هيچ هستيم ) گوشه اي از زندگي تكان دهنده و غير قابل پيش بيني در ناشناخته ترين كشور را نشان مي دهد و زندگي مردان جواني را به تصوير مي كشد كه سوكي كيم آن ها را سرباز  و برده مي خواند و...