تخفیف ویژه!
کد شناسه :95907

قانون اساسي امريكا چقدردموكراتيك است

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قانون اساسي امريكا چقدردموكراتيك است - متني كه سال 1789 ميلادي به تصويب رسيد در واقع يكي از قديمي ترين قوانين اساسي جهان است و از آن روز تا كنون هيچ گاه تغيير نكرده و فقط اصلاحيه هايي به آن افزوده شده است. از همين رو، اين متن به عنوان ميراث ملي آمريكاييان شناخته مي شود. با اين حال، انديشمندان و متفكران علم سياست در اين كشور چنين نگاه متصلب و غير قابل تغييري به اين سند مهم تاريخي ندارند و اين پرسش را مطرح مي كنند كه چرا امروز بايد مقيد به سندي باشيم كه بيش از دو سده پيش گروه 55 نفره ي انسان فاني تهيه كرده اند، در واقع به امضاي 39 نفر رسيده، كه شمار قابل توجهي از ايشان برده دار بوده و فقط در 13 ايالت با آراي تعدادي كمتر از 2 هزار مرد تاييد شده، كه از مرگ همه ي آن ها خيلي گذشته و ديگر فراموش شده اند؟ شهروند ما ممكن است در پاسخ بگويد بالاخره ما در تغيير قانون اساسي مان با افزودن متمم آزاديم و پيش از اين هم اكثرا چنين كرده ايم و...