تخفیف ویژه!
کد شناسه :95695

همنت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب همنت -  در دهه 1580 در خيابان هنلي شهر استراتفورد، زن و شوهري با سه فرزندشان زندگي مي كردند: دختر بزرگشان، « سوزانا »، و « همنت و جوديث » كه دوقلو بودند. همنت در سال 1596، در سن يازده سالگي در گذشت. حدود چهار سال بعد، پدرش نمايش نامه اي نوشت به نام « هملت ». اين اوست. اين او نيست. اين او نيست. اين افكار همچون ضربات پتكي بر تمام وجودش فرود مي آيد. پسر او هملت يا همنت او، مرده است. در حياط كليسا به خاك سپرده شده است. او زماني كه كودكي بيش نبود از دنيا رفت. حالا از او فقط چند تكه استخوان سفيد درون قبر باقي مانده است؛ ولي اين پسري  كه روي صحنه راه مي رود هم اوست، راه رفتنش شبيه پسر اوست، حرف زدنش شبيه پسر اوست، كلماتي كه مي گويد پدر پسر او نوشته و حالا دارد كم كم براي خودش مردي مي شود، همان طور كه اگر پسر او زنده بود واقعا مي شد و...