تخفیف ویژه!
کد شناسه :95681

تحولات مدیریت روستایی در ایران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب تحولات مدیریت روستایی در ایران - کتاب حاضر با هدف بررسی تحولات اداره امور روستاها در طول تاریخ به نگارش درآمده و اداره امور روستاها در ایران را براساس کتب تاریخی، سفرنامه ها، اسناد و دیگر منابع تاریخی به تفکیک به چهار دوره تقسیم کرده است: دوره اول: دوره مهارگری و انحصار اداره امور روستا با محوریت زمین داران، دوره دوم؛ دوره تمرکز و یکپارچگی اداره امور روستا با هدایت مالکان و کدخدایان. دوره سوم: دوره تفرق و پراکندگی امور روستا با وجود سپاهیان انقلاب سفید، انجمن ده و دهبان و دوره چهارم: تلاش برای رسیدن به مدیریت مشارکتی و مردمی روستاها که با انقلاب اسلامی آغاز شده است. بخش پایانی کتاب، حاصل یک پژوهش میدانی با مسئله محور بودن تامین نیازهای  عمومی روستاییان از سوی مدیریت روستا از دیدگاه روستاییان، اعضای شورای روستا و دهیاران است و...